Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2014

zimna
8054 ff71 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaIriss Iriss
zimna
Reposted fromangola angola viaIriss Iriss
zimna
2188 05e5
Reposted fromfoods foods viaIriss Iriss
zimna
0588 ae83 500
Reposted frommelipramine melipramine viaIriss Iriss
zimna
8422 06b8
Reposted fromIriss Iriss
zimna
8650 92f7
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaIriss Iriss
zimna
1547 5f48
Reposted fromfoods foods viaIriss Iriss
zimna
3746 4ae7
Reposted fromIriss Iriss

February 07 2014

zimna
Zbyt łatwo się w Tobie zakochać.
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viacytaty cytaty
zimna
1889 102f 500
28/12/2013.
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
zimna
9296 dc66 500
Reposted fromtagira tagira viagriber griber
zimna
1194 6e8c
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viagriber griber
zimna
9797 aa4d
Reposted frommaaari maaari viafremde fremde
zimna

" Lubię kiedy kobieta "Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie,
i wargi się wilgotnie rozchylą bezwiednie.


Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejacym uśmiechem.


I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.


Lubię to - i tę chwile lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromexistential-puke existential-puke viacytaty cytaty

January 06 2014

zimna
Play fullscreen
Dzień 13. Piosenka, która sprawia, że tęsknisz za kimś.
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop viafremde fremde
zimna
3936 860e 500
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viafremde fremde
6747 3f29

captainfudgenuggets:

KING OF THE JUNGLE on We Heart It - http://weheartit.com/entry/51803059

zimna
6502 43a1
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viafremde fremde
zimna
9632 7c23
Reposted fromlabellavita labellavita viafremde fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl